Reseanvisningar

Beskickningarnas konsulära tjänster

Beskickningarna är skyldiga ge råd, vägleda och hjälpa de som erhåller konsulära tjänster att självmant bevaka sina egna intressen. Beskickningarna hjälper också nödställda finländare i utlandet.


Vad ingår i de konsulära tjänsterna?

Beskickningarna kan

Beskickningarna kan inte

Honorärkonsulaten (honorärkonsuler)

Om det inte finns någon finländsk beskickning i det ifrågavarande landet

Om Finland inte har någon representation i landet, kan man få hjälp vid en nordisk beskickning, och utanför Europeiska unionen även vid de övriga EU-ländernas beskickningar.

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden samordnar de konsulära ärendena vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen och är kontaktpunkt i Finland för beskickningarna.