Matkailijan palvelut

6.2.2019

Lesotho: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeinen epävarma turvallisuustilanne jatkuu. Nopeat muutokset ovat mahdollisia. Liikkumista yksin ja pimeän aikana kannattaa välttää. Väestössä runsaasti HIV-tartuntoja.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Lesothon vuoden 2014 vallankaappausyrityksen jälkeinen epävarma turvallisuustilanne jatkuu ja nopeat muutokset ovat mahdollisia. Maassa liikkuvia matkailijoita kehotetaan erityiseen valppauteen ja välttämään sotilaskohteita, suuria kansankokouksia sekä mielenosoituksia. Poliisivoimien toimintakyky ei ole vielä palannut ennalleen, josta syystä myös tarpeetonta liikkumista pimeän aikaan kehotetaan välttämään.

Liikkumista yksin ja oudoilla alueilla tulee välttää. Rahat, passi ja arvoesineet tulee pitää lukitussa tilassa ja ulkona liikuttaessa lähellä kehoa. Pimeäntulon jälkeen maaseudulla ajamista ja Maserussa kävelemistä ei suositella. Aseelliset ryöstöt Maserussa ovat lisääntyneet. Autolla ajettaessa on ovet syytä pitää lukittuina. Yleinen valppaus on tarpeen.


Poliisin kotisivut www.lmps.org.ls/ ja hätänumerot 123 (poliisi), 121 (Medical) ja 122 (tulipalo).

Rikollisuus
-----------
Loma-aikoina omaisuusrikokset lisääntyvät.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikenne on vasemmanpuoleista. Toimivaa julkista liikennettä tai luotettavaa taksipalvelua ei ole. Tiestö on osittain melko huonokuntoista ja päällystämätöntä. Talvikuukausina (touko-, kesä-, heinäkuu) jäätyneet tiet ja lumisateet voivat aiheuttaa onnettomuuksia.

Luonnonolot
-----------
Rankkasateet voivat huuhtoa osan tiestöstä ja silloista mukanaan. Vuoristossa on rinteiden sortumisvaara. Useimmiten kysymykseen tulee vain maastoautolla liikkuminen, koska Lesotho kokonaisuudessaan sijaitsee korkealla vuoristossa. Korkeimmat huiput sijaitsevat noin 3500 metrin korkeudella merenpinnasta, joten säätila voi muuttua nopeasti. Maassa on eräs Afrikan harvoista hiihtokeskuksista.

Terveys
-------
Maassa on runsaasti HIV-positiivista väestöä ja tartuntavaaraan liittyvää riskikäyttäytymistä tulee välttää. Myös muita tartuntatauteja kuten tuberkuloosia esiintyy melko runsaasti. Maan lääkintäpalvelut eivät ole kovin korkeatasoisia. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan käytettävän Etelä-Afrikan palveluja.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Homoseksuaalisuus on lailla kielletty. Rangaistukset huumeiden hallussapidosta voivat olla ankaria.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Pretorian-suurlähetystö628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA+27 12 343 0275sanomat.pre@formin.fi www.finland.org.za/fi
www.facebook.com/FinnishEmbassyPretoria
twitter.com/FinEmbPretoria
www.instagram.com/finlandinsouthafrica

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.