Matkailijan palvelut

4.4.2019

Viro: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Virossa matkustaminen on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen. Taskuvarkaudet on melko yleisiä, erityisesti Tallinnan satamassa ja vanhassa kaupungissa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Turvallisuustilanne Virossa on vakaa eikä maassa asuviin suomalaisiin kohdistu välittömiä turvallisuusuhkia. Maan tavanomaiset riskit ovat ennakoitavissa ja viranomaisten kyky hoitaa mahdollisia kriisitilanteita on hyvä.

Rikollisuus
-----------
Varo Tallinnan ja muiden kaupunkien turistikohteissa ja tungoksessa taskuvarkaita. Pidä hyvää huolta lompakoista ja käsilaukuista. Älä myöskään liiku yksin vahvassa humalatilassa.

Ole huolellinen pankki- tai luottokortilla maksaessa, erityisesti baareissa ja yökerhoissa.

Virossa jokainen taksiyhtiö määrittelee omat hintansa. Hinnaston tulee olla nähtävissä taksin sivuikkunassa auton ulkopuolelta sekä auton sisällä kojelaudalla.
Riksataksien kanssa kannattaa sopia hinta etukäteen ja kattaako se yhden vai useamman matkustajan.

Pysäköi auto valvotulle alueelle, äläkä jätä sisätiloihin mitään tavaroita näkyville.

Rikostapauksista tee aina ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle ja pyydä ilmoituksesta itsellesi kopio tai tapauksen käsittelynumero. Tallinnassa on mahdollista saada suomenkielinen tulkki avuksi. Varaa aikaa ilmoituksen tekemiseen.

Ilmoita myös varastetut tai kadonneet passit poliisille. Laivayhtiöt hyväksyvät yleensä rikosilmoituksen puuttuvan passin tai henkilökortin sijaan.

Viron yleinen hätänumero on 112.

Tallinnan keskusta-alueen poliisiasema on auki ma – pe klo 8:00 – 19:00 ja sijaitsee osoitteessa Kolde puiestee 65, puh. +372 612 3000.
Jos tarvitset heti apua tai poliisiasema ei ole auki, niin soita hätänumeroon 112.
Muiden poliisilaitosten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.politsei.ee/.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikennekulttuuri poikkeaa jonkin verran suomalaisesta. Vaaratilanteita aiheuttavat ennen kaikkea ylinopeus ja liikennesäännöistä piittaamattomuus. Varo jalan kulkiessasi mahdollisesti punaisia liikennevaloja päin ajavia ajoneuvoja. Noudata varovaisuutta myös suojatiellä.

Heijastimen käyttö on Viron tieliikennelain mukaan pimeään aikaan pakollista.

Viron tieverkosto ei vastaa suomalaista tasoa ja erityisesti Tallinnan alueella tiestö voi olla huonossa kunnossa. Kaupunkien ulkopuolella tiet ovat yleensä hyvässä kunnossa, mutta osa pienemmistä teistä on päällystetty soralla tai hiekalla.

Älä aja alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Promilleraja on verestä mitattuna 0,2 mg/g tai uloshengitysilmasta mitattuna 0,10 mg/l. Promilleraja koskee myös pyöräilijöitä.

Matkustaessa Suomesta Viroon moottoriajoneuvolla on alkuperäinen rekisteriote oltava ehdottomasti mukana.
Vuoden 2018 alusta lähtien yli 3,5 tonnia painavat ajoneuvot joutuvat maksamaan tietullia. Lisätietoja Viron liikenneviraston verkkosivuilta: www.mnt.ee/eng

Terveys
-------
Matkavakuutus on tarpeen. Kotiuttaminen sairas- tai kuolemantapauksissa on kallista. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Virossa on paljon HIV-tapauksia.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Tallinnan-suurlähetystöKohtu 4
15180 TALLINN
ESTONIA+372 610 3200sanomat.TAL@formin.fi www.finland.ee
www.facebook.com/SoomeSuursaatkondTallinn
www.twitter.com/FinEmbTallinn
instagram.com/finembtallinn

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.