Matkailijan palvelut

16.5.2019

Turkmenistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Tilanne Turkmenistanissa on rauhallinen, mutta yleinen terrorismin uhka olemassa. Vältä tarpeetonta matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin ja Iranin raja-alueille.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Käteistä rahaa kannattaa pitää mukana. Vain suurimmat kaupat ja hotellit hyväksyvät kansainväliset luottokortit.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Turvallisuustilanne Turkmenistanissa on suhteellisen vakaa, tosin yksittäisten terroristi-iskujen vaaraa ei voida sulkea pois. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa paikoissa, joissa on koolla paljon ulkomaalaisia ihmisiä sekä ulkovaltoihin liittyvien kohteiden lähellä. Seuraa viranomaisten turvallisuustiedotteita.

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Raja-alueilla sekä eräillä muilla alueilla liikkuminen edellyttää erityislupia, joita voi hakea viranomaisilta.

Rikollisuus
-----------
Turkmenistan on turisteille melko turvallinen maa. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä erityisesti basaarialueilla ja muilla ruuhkaisilla paikoilla. Liikkumista pimeään aikaan ja varsinkin yksin tulee välttää. Liikkumiseen kannattaa käyttää vain virallisia takseja.

Suomella ei ole suurlähetystöä Turkmenistanissa, joten suomalaiset voivat kääntyä alla olevien suurlähetystöjen puoleen passi- ja viisumiasioissa, sekä kiireellisissä konsulitapauksissa:

EU-lähetystöt Turkmenistanissa:

Iso-Britannia:

Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building 301-308,
Avenue Magtymguly 141/1,
Ashgabat 744001, Turkmenistan
Puh: +993 12 - 3634 62/63/64
Sähköposti: beasb@online.tm, beasbppa@online.tm
Verkkosivut: www.britishembassy.gov.uk/turkmenistan
Iso-Britannian matkustustiedote: www.fco.gov.uk />
Saksa:

Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744000, Turkmenistan
Puh. +99 312 36 35 15/ 36 35 17 - 21
Fax. +99 312 36 35 22
Sähköposti: info@aschgabat.diplo.de
Verkkosivut:
www.aschgabat.diplo.de /> Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on usein vaarallista niin autoilijan kuin jalankulkijankin näkökulmasta. Liikennesääntöjä ei noudateta, ja ylinopeudet ovat yleisiä. Maassa ei ole varsinaisia suojateitä, joten teiden ylittäminen on usein hankalaa. Autot saattavat olla huonokuntoisia ja niistä puuttuvat turvavyöt tai niitä ei ole tapana käyttää.

Yleensä vain taajamien pääkadut ovat valaistuja. Tiestö on suurten kaupunkien ulkopuolella heikossa kunnossa, joten ajamista varsinkin pimeään aikaan kannattaa välttää. Liikennettä hidastavat kaupungeissa olevat turvallisuustarkastuspisteet.

Junalla matkustaminen on hidasta.

Luonnonolot
-----------
Turkmenistan on maanjäristysherkkää aluetta.

Terveys
-------
Turkmenistanin terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa ja matkailijan kannattaa ottaa tarpeelliset lääkintävälineet mukaan. Terveydenhoidon ongelmat korostuvat pienillä paikkakunnilla. Tarjolla on myös englanninkielisiä yksityisiä terveyspalveluita, mutta niidenkin varustelutaso on suhteellisen alhainen.

Juo vain pullotettua vettä. Vesijohtovesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista ja juomissa tulee välttää jääpaloja. Hygieniaan tulee kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa ja kuoria hedelmät ja vihannekset.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas"
www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Homoseksuaaliset teot ovat rangaistavia ja prostituutio on laitonta.

Valokuvaaminen on rajoitettua ja kiellettyä esim. monien virallisten rakennusten, kuten lentokenttien, sotilasrakennusten ja poliisiasemien osalta. Kiellosta ei aina ilmoiteta kyltein.

Turkmenistanilaisia mattoja ei saa viedä maasta ilman lupaa.

Pidä aina kopio passista ja viisumista mukana, sillä poliisilla on oikeus tarkistaa matkailijan henkilöllisyystiedot. Matkalle kannattaa ottaa mukaan muutama passivalokuva.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Kiertävä suurlähettiläs Keski-AasiassaKanavakatu 3B
00160 HELSINKI
FINLANDITA-21@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.