Matkailijan palvelut

20.5.2019

Tanska: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Tanska on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Tanskan suojelupoliisin, PETin (Politiens efterretningstjeneste) mukaan kansainvälisten terrori-iskujen uhkataso on vakava. www.pet.dk/English.aspx

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Tanskaa voidaan yleisesti pitää turvallisena matkakohteena, jossa tulee noudattaa tavanomaista varovaisuutta. Jengien yhteenotot sekä ääriryhmien mahdollinen toiminta saattavat aiheuttaa vaaratilanteita myös matkailijoille.

Yleinen hätänumero on 112.

Kiireettömissä tapauksissa poliisin palvelunumero on 114.

Tanskassa matkalla olevia kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta mahdollisissa poikkeusolosuhteissa, esim. twitter @Rigspoliti ja Kööpenhamina @KobenhavnPoliti.

Rikollisuus
-----------
Rikostapauksissa tee aina ilmoitus tapahtuneesta lähimmälle poliisiasemalle ja pyydä ilmoituksesta itsellesi kopio. Matkustusasiakirjan tai ajokortin katoaminen on mahdollisen väärinkäytön estämiseksi ilmoitettava poliisille sekä Tanskassa että Suomessa.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Nopeusrajoitus taajamissa ajettaessa on 50 km/h, maanteillä 80 km/h ja moottoriteillä 130 km/h. Rattijuopumuksen promilleraja on Tanskassa 0,5 promillea.
Tanska on pyöräilymaa joten erityisesti taajamissa tienkäyttäjien on kiinnitettävä huomiota pyöräilijöihin.

Tanskan ja Ruotsin välisen Juutinrauman sillan, samoin kuin Iso-Beltin sillan ylittämisestä Sjellannin ja Fynin välillä peritään maksu.

Lisätietoja siltaylityksiin liittyvistä asioista löytyy nettiosoitteista:

www.oresundsbron.com/da/start
www.storebaelt.dk/english

Luonnonolot
-----------
Tanskassa on vuosittain hirmumyrskytasolle nousevia tuulia ja rankkasateita. Niiden vaikutukset saattavat osaltaan vaikeuttaa esimerkiksi julkista liikennettä. Kovien tuulien aikana Juutinrauman silta ja/tai Iso-Beltin silta voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti.

Tanskan ilmatieteenlaitos www.dmi.dk/vejr/

Terveys
-------
Tanskassa tilapäisesti käymässä olevat toisen Pohjoismaan kansalaiset saavat tarvittaessa välttämättömän lääkärinhoidon samoin ehdoin kuin maassa pysyvästi asuvat. Kaikille matkustajille suositellaan maksuttoman Kelasta saatavan eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista.

Suositeltavaa on, että Tanskaan matkustavalla on matkavakuutus.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Matkailijoiden tulee huomioida, että Ruotsin oikeusministeriön päätöksellä sisärajatarkastuksia jatketaan Tanskan ja Ruotsin välisellä rajalla toistaiseksi.

Päätös tarkoittaa sitä, että tarkastuksia voidaan suorittaa sekä Ruotsiin saavuttaessa että sieltä lähdettäessä. Ruotsin poliisi suosittelee pitämään aina mukana passia tai kansallista henkilökorttia. Pohjoismaiden kansalaisten osalta riittää ajokortti. Henkilön täytyy kuitenkin tarvittaessa pystyä todistamaan kansalaisuutensa.

Yhteystiedot
------------
Kööpenhaminan-suurlähetystöSankt Annae Plads 24
1250 KOBENHAVN K
DENMARK+45 331 342 14 sanomat.KOB@formin.fi www.finland.dk
www.facebook.com/finnishembassycopenhagen
twitter.com/FinAmbKob

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.