Matkailijan palvelut

8.10.2018

Tansania: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Vältä väkijoukkoja ja tarkkaile ympäristöäsi. Älä ota kadulta tuntematonta taksia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleisesti ottaen Tansania on turistin kannalta verrattain turvallinen maa. Yleinen turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt. Aseelliset ryöstöt, murrot, varkaudet, vapauden riistot ja seksuaalinen häirintä ovat lisääntyneet koko Tansaniassa. Ryöstöihin ja taskuvarkauksiin liittyy yhä useammin väkivaltaa. Vältä yksin liikkumista, jalankulkua pimeällä sekä oleskelua valvomattomilla rannoilla.

Noudata erityistä valppautta Dar es Salaamin keskustassa, Msasanin niemimaan itärantaa kulkevan Toure Drive -tien ympäristössä, Coco Beachilla, Sea Cliffin alueella ja Ubungon bussiasemalla. Kyseisillä alueilla lenkkeilijöitä ja uimarannalla kävijöitä on ryöstetty myös päiväsaikaan. Liikkeellä on myös rahaa vaativia ja vankeudella uhkaavia valepoliiseja.

Koko maassa kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta uskonnollisissa kohteissa. Terrori-iskujen mahdollisuus on olemassa. Länsi-Tansaniassa sekä Ruandan, Burundin ja Kongon demokraattisen tasavallan rajaseuduilla on vältettävä tarpeetonta matkustamista.

Sansibarin pääkaupungissa Stone Townissa saattaa esiintyä levottomuuksia. Kokoontumiset voivat nopeasti muuttua väkivaltaisiksi, jolloin poliisi tai armeija voi turvautua kyynelkaasun käyttöön joukkojen hajottamiseksi. Vältä kaikenlaisia väkijoukkojen kokoontumisia ja tarvittaessa ulkona liikkumista.

Yleinen hätänumero Tansaniassa on 112.

Rikollisuus
-----------
Ulkona liikuttaessa tulee noudattaa valppautta, matalaa profiilia ja tervettä järkeä. Pidä arvoesineet (kamerat, älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, arvokorut ja -kellot ym.) pois näkyviltä.

Jalkaisin liikuttaessa pysy valppaana, sillä laukkuja ja reppuja napataan ohiajavista autoista ja moottoripyöristä. Ryöstöjä on sattunut myös päiväsaikaan, eikä pimeällä kannata liikkua kävellen lainkaan.

Älä ota kadulta tuntematonta taksia tai kolmipyöräistä mopeditaksia (bajaj) vaan tilaa taksi etukäteen esim. hotellilta tai matkatoimistolta, sillä taksikidnappaukset ovat yleistyneet nopeasti. Bussi-, rautatie- ja lentoasemilla toimii rikollisjoukkoja, jotka saattavat ajaa myös virallista taksia. Ryöstöaikeissa olevia takseja ja mopeditakseja päivystää myös suosittujen yökerhojen ulkopuolella.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, uuden hankkiminen edellyttää poliisiraportin tekoa, asiointia suurlähetystössä sekä uuden kohdemaan viisumin hankkimista. Alkuperäinen viisumin maksukuitti ja kopio viisumista on hyvä pitää tallessa koko matkan ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin hankinta helpottuu.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tansaniassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Liikenne on Tansanian suurimpia vaaratekijöitä. Tiet ja paikalliset autot ovat usein huonossa kunnossa, erityisesti sadekaudella. Päihtyneenä ajamista esiintyy. Pimeällä ei ole suositeltavaa ajaa kaupunkien ulkopuolella tai matkustaa bussilla.

Ryöstövaaran vuoksi kaupunkialueella autoillessa kannattaa olla erityisen tarkka risteysalueilla ja paikoissa, joissa joutuu hiljentämään vauhtia tai pysähtymään. Lukitse auton ovet ja vältä ikkunoiden kokonaan aukipitämistä. Autioilla tieosuuksilla ei kannata pysähtyä, vaikka joku viittoisi näin tekemään. Arvokkaita tavaroita ei pidä jättää pysäköityyn autoon.

Julkisilla kulkuvälineillä matkustamisessa on suuria riskejä; kolareita ja tieltä suistumisia sattuu paljon. Matkatavaroita varastetaan usein junissa ja busseissa. Sansibarin ja Dar es Salaamin välisessä sekä Victoria-järven laivaliikenteessä on sattunut onnettomuuksia.

Pienet kaupunkibussit (dala-dala), kolmipyöräiset mopeditaksit (bajaj) ja moottoripyörätaksit (piki-piki tai boda-boda) ovat takseja halvempia, mutta niille sattuu paljon onnettomuuksia.

Luonnonolot
-----------
Suurlähetystö ei suosittele yksin matkustamista tai retkeilyä luonnonpuistoissa. Luonnonpuistoissakaan ei kannata jättää arvoesineitä vartioimatta. Varmista, että oppaasi ja matkanjärjestäjäsi ovat tunnettuja ja luotettavia.

Terveys
-------
Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Tarkista vakuutusyhtiöltäsi, kattaako matkavakuutuksesi myös riskialttiiden lajien harrastuksen, kuten vuorikiipeilyn ja sukeltamisen.

Vakavat onnettomuus- ja sairaustapaukset joudutaan kuljettamaan hoidettaviksi Etelä-Afrikkaan tai Keniaan. Keltakuumerokotustodistuksen puuttuminen saattaa viivästyttää tai jopa estää hoitoon pääsyn.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Erityisesti Sansibarilla ja muilla saarilla noudatetaan islamilaista kulttuuria, joka tuntuu erityisen vahvana paastokuukauden, Ramadanin aikana. Konservatiivinen pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat paikallaan. Alkoholinkäyttö julkisesti on paheksuttavaa.

Auringonotto yläosattomissa ei ole sallittua. Seksuaalista häirintää voi esiintyä. Tansaniassa homoseksuaalisuus on rikos, joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia hellyydenosoituksia.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Dar es Salaamin -suurlähetystöMirambo Street, Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA+255 22 2212 400sanomat.DAR@formin.fi www.finland.or.tz
www.facebook.com/FinnishEmbassyDarEsSalaam
twitter.com/ @FinnishEmbTZ

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.