Matkailijan palvelut

24.5.2019

Thaimaa: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Narathiwat: Vältä tarpeetonta matkustamista
Pattani: Vältä tarpeetonta matkustamista
Songkhla: Vältä tarpeetonta matkustamista
Yala: Vältä tarpeetonta matkustamista

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Thaimaassa järjestettiin parlamenttivaalit sunnuntaina 24.3. Vaalien aikaan ja niiden jälkeisinä kuukausina kannattaa seurata paikallisia tiedotusvälineitä poliittisen tilanteen suhteen.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Eteläisimpiä maakuntia lukuun ottamatta yleinen tilanne Thaimaassa on pääosin vakaa. Poliittinen epävarmuus Thaimaassa kuitenkin jatkuu, eikä voida poissulkea poliittisen epävakauden ja levottomuuksien paluuta. Pommi-iskut rajoittuvat yleensä vain eteläisimpiin maakuntiin, mutta myös Bangkokissa ja joissain turistikohteissa on ollut viime vuosien aikana pommiräjähdyksiä. Vältä kaikenlaisia mielenosoituksia ja poistu niistä mahdollisimman pian. Myös muita paikallisten viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä on syytä seurata ja noudattaa.

Etelä-Thaimaan eteläisimmissä maakunnissa (Narathiwat, Pattani, Songkhla, Yala) on ollut voimassa poikkeustila jo vuodesta 2005 siellä jatkuneiden vakavien levottomuuksien vuoksi.

Seuraa paikallista ja kansainvälistä mediaa sekä suurlähetystön Facebook- ja verkkosivuja.

Rikollisuus
-----------
Matkailijat saattavat joutua erityisesti varkauksien mutta myös erilaisten väkivallantekojen uhreiksi. Varsinkin täysissä Bangkokin BTS -junissa on syytä pitää tavaroista hyvää huolta. Noudata erityistä varovaisuutta myös suurissa tapahtumissa.

Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Ota passista kopio ja pidä sitä mukanasi.

Suurlähetystölle on raportoitu tapauksista, joissa Thaimaan viranomaiset ovat vaatineet ulkomaiden kansalaisia antamaan huumausaineiden käytön paljastamiseksi virtsanäytteen kadulla. Kieltäydy siitä ja pyydä näytteen ottamista poliisiasemalla tai sairaalassa. Kerro suurlähetystölle aiheettomista henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista viranomaistarkistuksista.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Thaimaassa on vasemmanpuoleinen liikenne, ja liikennekulttuuri on erilainen kuin Suomessa. Liikennekuolemien määrä Thaimaassa on erittäin korkea. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Lukuisia turisteja menehtyy vuosittain erityisesti moottoripyöräonnettomuuksissa, mutta myös esim. tilataksien onnettomuuksissa moottoriteillä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Thaimaassa on maailman eniten moottoripyöräkuolemia. Muista, että kypärän käyttö on pakollista.

Saarilla tiet ovat huonossa kunnossa erityisesti sadekautena. Muun muassa Koh Samuin tiet ovat kapeita, eikä niiden varsilla ole varoitus- ja osoiteviittoja. Tien päällysteissä on aukkoja, joita on vaikea havaita sateella ja pimeällä.

Kun vuokraat tie- tai vesiliikenneajoneuvon, muista että ne ovat harvoin vakuutettuja. Tarkista ajoneuvon kunto vuokraushetkellä yhdessä vuokranantajan kanssa. Vuokraaja on vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria. Älä jätä passia pantiksi vaan passikopio.

Luonnonolot
-----------
Phuketissa ja muualla Andamaanienmeren puolella esiintyy myrskyjä ja voimakkaita merivirtauksia erityisesti monsuuniaikana toukokuusta joulukuuhun. Merialueilla on meduusoja, joiden pistot voivat olla erittäin vaarallisia ja vaativat välitöntä lääkärihoitoa.

Syys–joulukuun rankkasateet voivat aiheuttaa vakavia tulvia, mutavyöryjä ja vaikeuttaa matkustamista näillä alueilla. Etelä-Thaimaassa näitä voi esiintyä myös maalis–huhtikuussa. Säätä voit seurata Thaimaan meteorologisen laitoksen sivulta www.tmd.go.th/en tai Tropical Storm Risk - www.tropicalstormrisk.com/ .

Osassa Thaimaata esiintyy maanjäristyksiä, ja merenalaiset maanjäristykset voivat aiheuttaa hyökyaaltoja. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita vaaratilanteessa ja tutustu ennalta evakuointireitteihin majapaikastasi. Seuraa matkanjärjestäjäsi tiedotteita asiasta.

Terveys
-------
Kattava matkavakuutus on välttämätön. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua. Yksityisten sairaaloiden taso on hyvä ja maksut korkeita. Valtionsairaaloiden taso voi olla huomattavasti yksityisiä sairaaloita vaatimattomampi.

Thaimaassa esiintyy hyttysten levittämää dengue- ja chikungunyakuumetta sekä zikavirusta. Ainoa keino ehkäistä hyttysvälitteisen taudin tarttumista on hyttysten pistoilta suojautuminen mm. käyttämällä karkotteita sekä pukeutumalla pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaaleisiin vaatteisiin. Erityisen tärkeätä suojautuminen on raskaana olevilla.

UNAIDSin mukaan Thaimaassa on yli miljoona HIV-tartuntaa. Suomalaisten ulkomailta saamista HIV-tartunnoista suuri osa on peräisin Thaimaasta.

Ilmanlaatu on ajoittain huomattavan heikko tietyissä osissa Thaimaata. Saastetilanne on erityisen heikko Pohjois-Thaimaassa muun muassa Chiang Main alueella sekä Bangkokissa, missä pienhiukkasarvot (PM 2.5) ovat tiettyinä vuodenaikoina huomattavan korkeat. Tilanne on erityisen vaarallinen riskiryhmille, mutta saastearvot nousevat usein haitallisiksi myös koko väestölle. Bangkokissa tilanne on heikoin joulukuun ja maaliskuun välisenä aikana , Chiang Maissa helmi-toukokuussa, jolloin savusumun takia on jouduttu ajoittain jopa peruuttamaan lentoja alueelle.

Edes maaseudulla tai Siaminlahden rantakohteissa ei ole vuoden ensimmäisinä kuukausina säästytty huonolta ilmanlaadulta, mikä johtuu liikenteen ja teollisuuden lisäksi mm. maaseudun kulottamisesta ja metsäpaloista.

Ilmanlaatutilannetta voi seurata esimerkiksi sivulta www.airvisual.com.

Thaimaassa on tärkeä huomioida erityiset eläimiin liittyvät turvallisuusriskit kuten myrkylliset meduusat. Erityisesti kaltoin kohdellut elefantit voivat myös aiheuttaa riskejä. Thaimaassa on edelleen lisäksi kulkukoiraongelma, minkä vuoksi vanhempien on syytä pitää varsinkin rannoilla lapsiaan silmällä.

Lisätietoja Thaimaan terveysministeriön alaisen Department of Disease Control'n verkkosivut beid.ddc.moph.go.th/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Thaimaalaiset arvostavat ja kunnioittavat suuresti Thaimaan kuningasta. Maassa on voimassa majesteettirikoslaki (lèse majesté). Kuningasta tai kuningasperheen jäseniä koskevat kriittiset tai halventavat kommentit, kuningasperheen kuvien turmeleminen tai toimet, joita voidaan pitää kuningashuonetta häpäisevinä, ovat erittäin vakavia rikoksia Thaimaassa, ja niistä voidaan tuomita pitkään vankeustuomioon.

Rangaistukset huumausaineiden hallussapidosta, myynnistä ja valmistuksesta ovat Thaimaassa erittäin kovia. Pienetkin määrät voivat johtaa pitkään vankilatuomioon, ja maan rikoslain mukaan huumausaineiden myynnistä jopa kuolemantuomioon.

Sähkötupakan maahantuonti Thaimaahan on kielletty. Sen hallussapito, käyttö tai myynti voi johtaa suuriin sakkoihin tai jopa vankeustuomioon.

Perustuslain 44. pykälä antaa sotatilalain tapaan valtuudet henkilötarkastuksiin ja pidätyksiin myös ulkomaalaisten osalta. Huolehdi siitä, että passisi ja maahantulolupasi ovat voimassa.

Laittomasta maassaolosta voi seurata pidätys ja karkotustuomio, josta aiheutuvat kustannukset (mm. lentolippu, kuljetus lentokentälle) on karkotettavan itse maksettava. Karkotusprosessi saattaa olla pitkä, ja olot Thaimaan karkotuskeskuksessa ovat hyvin alkeelliset.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Bangkokin-suurlähetystöAthenee Tower, 14. kerros
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND+66 220 787 00 sanomat.BAN@formin.fi suomiulkomailla.fi/thaimaa
suomiulkomailla.fi/kambodza
blogit.ulkoministerio.fi/kaakkois-aasia/
www.facebook.com/finnishembassybangkok
twitter.com/FinEmbThai

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.