Matkailijan palvelut

10.6.2019

Jemen: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Poistuttava maasta välittömästi

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Jemenissä on meneillään aseellinen konflikti ja humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. Maahan matkustaminen on äärimmäisen vaarallista. Jemenissä olevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta välittömästi.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Jemenissä on meneillään aseellinen konflikti ja humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. Kaikkea matkustamista maahan tulee ehdottomasti välttää. Jemenissä jo oleskelevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta välittömästi. Tilanne Jemenissä on tulenarka ja levoton. Diplomaattikunta on poistunut maasta.

Suomen kunniapääkonsulaatti, Sanaa (Jemen) tilapäisesti poissa toiminnasta.

Jemenissä ei ole yhtään toiminnassa olevaa EU-edustustoa tällä hetkellä.

Embassy of the Republic of Yemen
Budapester Strasse 37, 10787 Berlin
Tel. +4930 897 30 50
Fax: +49 30 897 305 82
Sähköposti: info@botschaft-jemen.de

Rikollisuus
-----------
Ulkomaalaisten kidnappaukset ovat suuri uhka kaikkialla maassa.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys
-------
Terveydenhoito on alkeellista. Rannikkoseuduilla esiintyy malariaa, denguekuumetta ja poliota sekä ajoittain riftvalley-kuumetta. Koleraa esiintyy laajasti. Maan sairaaloiden kapasiteetti on äärimmäisen heikko.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Riadin-suurlähetystöDiplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA+966 114 881 515 sanomat.RIA@formin.fi www.finland.org.sa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.