Matkailijan palvelut

14.5.2019

Seychellit: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kansainvälinen terrorismi voi ulottua myös Seychelleille. Intian valtamerellä on myös merirosvoja.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Rikollisuus
-----------
Väkivaltaista rikollisuutta ei juuri esiinny, mutta pienrikollisuus kasvaa turistialueilla.

Arvoesineistä kannattaa pitää hyvää huolta. Varkauksia sattuu useimmiten rannoilla tai hotellissa ja usein myös pysäköidyistä autoista varastetaan tavaroita.

Myös Mornén kansallispuiston luontopoluilla on esiintynyt ryöstöjä. Kansallispuistoissa on suositeltavaa käyttää paikallisia oppaita.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tiet ovat hyväkuntoisia, mutta kapeita ja ajonopeudet ovat varsin kovia. Varsinkin pimeällä ajettaessa on oltava varovainen.

Luonnonolot
-----------
Pyörremyrskyjä ei juuri ole pääsaarten tuntumassa, mutta eteläiset saaret kuuluvat pyörremyrskyvyöhykkeeseen. Pyörremyrskyistä annetaan yleensä erillinen varoitus.

Uiminen, snorklaaminen ja sukeltaminen voi olla vaarallista merivirtausten vuoksi. Tarkista varoitukset rantakohtaisesti.

Terveys
-------
Sairaanhoitopalveluita on saatavana rajoitetusti pääkaupunki Victorian ulkopuolella.

Varmista, että sinulla on laaja vakuutus, joka kattaa kaikki sairauden hoidosta ja sairaankuljetuksista aiheutuvat kulut.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Homoseksuaaliset suhteet ovat lain vastaisia.

Prostituutio on laissa kielletty.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Nairobin-suurlähetystöEden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA+254 203 750 721 sanomat.NAI@formin.fi www.finland.or.ke
www.facebook.com/FinnishEmbassyNairobi
twitter.com/FinnishEmbNBO

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.