Matkailijan palvelut

17.10.2018

Haiti: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Matkustamista maahan syytä harkita tarkoin. Levottomuudet mahdollisia. Hurrikaanikausi kesä–marraskuu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Haitin sosiaalinen tilanne on vaikea, siviiliturvallisuus heikko ja olosuhteet kauttaaltaan vaikeat. Matkustamista maahan on harkittava tarkoin. Matkustamiseen on syytä pyytää apua maassa toimivalta organisaatiolta.

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Kidnappaukset ja sieppaukset ovat Haitissa yleisiä, ja kaikki varakkaalta vaikuttavat kuuluvat riskiryhmään.

Rikollisuus
-----------
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Julkisia liikennevälineitä ei suositella turvallisuussyistä. Autolla liikkumista on syytä välttää pimeällä. Ajaessa kannattaa pitää ovet lukossa ja ikkunat suljettuina.

Luonnonolot
-----------
Sadekaudella kesä-marraskuussa voi esiintyä rajumyrskyjä, tulvia ja maanvyöryjä. Haiti sijaitsee maanjäristysalueella.

Lisätietoja:
Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus National Hurricane Center www.nhc.noaa.gov/.

Terveys
-------
Haitissa esiintyy kurkkumätää, minkä vuoksi on syytä ottaa rokotus. Myös koleraa esiintyy. Syksyllä 2010 puhkesi vakava koleraepidemia, joka ei ole laantunut. Uusia koleratapauksia ilmenee edelleen.

Lisäksi Haitissa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja -verkkoa.

Kattava matkavakuutus on tarpeen. Terveydenhuoltopalveluja on harvassa etenkin maaseudulla ja niiden taso on heikohko.

Lisätietoja:
Haitin terveysministeriö mspp.gouv.ht/newsite/
Pan American Health Organization www.paho.org/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Kiertävä suurlähettiläs Karibian alueellaKirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLANDASA-34@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.