Matkailijan palvelut

12.12.2018

Qatar: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
On suositeltavaa seurata poliittisen tilanteen kehitystä maassa ja lähialueella. Islaminuskosta johtuvat käyttäytymissäännöt on syytä huomioida.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Eräät maat ml. Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti katkaisivat suhteet Qatariin 5.6.2017. Tilanteella on vaikutuksia maa-, laiva- ja lentoliikenteeseen kyseisten maiden välillä. Lento- ja laivaliikenne esimerkiksi Arabiemiirikuntien ja Qatarin, Bahrainin ja Qatarin sekä Saudi-Arabian ja Qatarin välillä on toistaiseksi keskeytetty ja Saudi-Arabian vastainen maaraja on suljettu. Qatarin liikenneyhteydet muihin maihin kuten Suomeen toimivat kuitenkin pääsääntöisesti normaalisti, joskin tilanteella on vaikutuksia esimerkiksi lentoliikenteen reitityksiin. Matkustajia kehotetaan olemaan yhteydessä matkanjärjestäjiin ajantasaisten tietojen saamiseksi.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Qatar on yleisesti turvallinen matkailukohde. Edellä mainittu poliittinen tilanne ei toistaiseksi ole merkittävällä tavalla vaikuttanut maan turvallisuustilanteeseen. Terrorismiriski on vähäinen. Maassa on kuitenkin ajoittain ilmoitettu terrori-iskujen uhasta länsimaalaisia kohtaan.

Qatarissa ei ole Suomen suurlähetystöä tai konsulaattia. Lisätietoja antaa Arabiemiirikunnissa Abu Dhabissa oleva Suomen suurlähetystö.

Tarvittaessa ota yhteys Suomen suurlähetystöön Abu Dhabissa.

Rikollisuus
-----------
Rikollisuutta maassa on vähän. Matkustajia kehotetaan kuitenkin tavanomaiseen varovaisuuteen.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys
-------
Suosittelemme, että hankit kattavan matkavakuutuksen.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Qatar on islamilainen maa, jossa tulee käyttäytyä konservatiivisesti. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.
Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty. Avioliiton ulkopuolinen raskaus voi myös johtaa tuomioon. Huumeiden käytöstä voidaan langettaa kuolemantuomio ja pienienkin huumausainemäärien hallussapidosta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Lähin Qatarin edustusto sijaitsee Moskovassa. Qatarin ulkoasiainministeriön web-sivut: www.mofa.gov.qa

Sähköposti Moskovan edustustoon: moscow@mofa.gov.qa

Yhteystiedot
------------
Abu Dhabin -suurlähetystöAl Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES+971 263 289 27 consulate.abo@formin.fi www.finland.ae/
www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
twitter.com/FinlandEmbUAE

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.