Matkailijan palvelut

3.6.2019

Djibouti: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kansainvälisen terrorismin mahdollisuus on olemassa. Eritrean vastaisella raja-alueella vältettävä kaikkea matkustamista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen turvallisuustilanne Djiboutissa on rauhallinen, mutta yleistä valppautta tulee noudattaa. Mielenilmauksia on viime aikoina esiintynyt aiempaa enemmän. Suuria väkijoukkoja suositellaan välttämään.

Ulkomaalaisten suosimiin kohteisiin saattaa kohdistua satunnaisia hyökkäyksiä.

EU-maista vain Ranska tarjoaa konsulipalveluita hädänalaisille. Ranskan suurlähetystöstä puhelinnumero konsuliasioissa on (+253) 21 35 25 03.

Rikollisuus
-----------
Rikollisuus on yleisesti ottaen vähäistä Djiboutissa. Djiboutin kaupungin ulkopuolella saattaa olla maantierosvoja. Adeninlahdella on merirosvoja.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Pimeällä ajamista on syytä välttää Djiboutin kaupungin ulkopuolella. Ajoneuvoissa ei aina ole toimivia ajovaloja ja teillä saattaa olla karjaa. Ajoittain kaoottisessa liikenteessä on pysyttävä erityisen valppaana.

Luonnonolot
-----------
Djibouti on hyvin kuiva ja maassa sataa tuskin koskaan. Vettä on aina varattava mukaan, erityisesti jos matkustaa pääkaupungin ulkopuolelle. Lämpötila saattaa kesäisin nousta yli 50 asteeseen.

Terveys
-------
Djiboutissa ei käytännössä ole lainkaan länsimaista tasoa olevia sairaanhoitomahdollisuuksia.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Ulkomaalaisten on syytä pukeutua konservatiivisesti julkisilla paikoilla.

Homoseksuaalisuus on kriminalisoitu.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Addis Abeban -suurlähetystöFitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No.436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA+251 114 704 390 sanomat.add@formin.fi www.finland.org.et
www.facebook.com/FinEmbAddis

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.