Matkailijan palvelut

26.4.2019

Costa Rica: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Suhteellisen turvallinen maa, noudata yleistä valppautta. Hurrikaanikausi kesä–marraskuussa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Costa Rican poliittinen tilanne on vakaa ja maan turvallisuustilanne on kohtuullinen. Varovaisuus on tarpeen erityisesti matkailijoiden suosimissa kohteissa.

Passi ja arvotavarat kannattaa säilyttää tallelokerossa. Valuuttaa kannattaa vaihtaa pienissä erissä sellaisissa valuutanvaihtopaikoissa, joissa on suojassa ulkopuolisten katseilta. Luottokortti kannattaa ottaa mukaan vain silloin, kun tietää sitä tarvitsevansa.

Costa Rican yleinen hätänumero on 911.

Rikollisuus
-----------
Taskuvarkauksia ja ryöstöjä esiintyy erityisesti väenpaljoudessa, linja-auto-asemilla, liikennevälineissä ja matkailijoiden suosimissa kohteissa. Aseellisia ryöstöjä on sattunut myös päiväsaikaan vilkkailla kaduilla.

Costa Rican turvallisuudesta vastaava viranomainen Ministerio de Seguridad Pública:
www.seguridadpublica.go.cr
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikenneturvallisuus on heikohko varsinkin maanteillä. Tiet ovat suhteellisen huonossa kunnossa joitakin pääteitä lukuun ottamatta. Sadekauden aikana teiden kunto heikkenee huomattavasti.

Autolla ajaessa on syytä pitää aina ikkunat kiinni ja ovet lukittuina, varsinkin liikennevaloissa.

Liikennesääntöjen noudattaminen on ylimalkaista, ja useimmat liikenneonnettomuudet johtuvat ylinopeudesta tai holtittomista ohitustilanteista.

Costa Rican liikennepoliisi:
www.transito.go.cr

Costa Rican liikenneministeriö:
www.mopt.go.cr

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
www.conavi.go.cr

Luonnonolot
-----------
Merivirrat ovat voimakkaita Tyynenmeren rannikolla. Rannikkoalueiden tuuli- ja aalto-olosuhteista tiedotetaan verkkosivuilla: www.miocimar.ucr.ac.cr

Hurrikaanikausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, jolloin hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa hätätilan useissa osissa maata, erityisesti rannikolla ja vuoristossa.

Hirmumyrskyn uhatessa on tärkeää seurata paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niissä annettuja ohjeita. Hirmumyrskyjen kehittymistä voi seurata hurrikaanikeskuksen National Hurricane Centerin verkkosivuilta www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac.

Costa Ricassa on aktiivisia tulivuoria ja maanjäristyksiä. Näistä tiedotetaan Costa Rican yliopiston verkkosivuilla www.rsn.ucr.ac.cr

Costa Rican väestönsuojeluviranomainen Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: www.cne.go.cr

Terveys
-------
Costa Ricassa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta. Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla terveyspalveluja on vähän

Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen. Sairaalat eivät yleensä hyväksy matkavakuutusta maksun takeeksi, vaan vaativat luottokortin.

Lisätietoja:
Costa Rican terveysministeriö www.ministeriodesalud.go.cr
Pan American Health Organization www.paho.org/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Tuomiot seksuaalisesta kanssakäynnistä alaikäisen kanssa sekä huumeiden hallussapidosta, käytöstä tai myynnistä ovat ankaria.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Mexicon-suurlähetystöMonte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO+52 55 5540 6036sanomat.MEX@formin.fi www.finlandia.org.mx
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.