Matkailijan palvelut

18.6.2019

Papua-Uusi-Guinea: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Rikollisuuden riski on erittäin suuri. Luonnonmullistusten ja poliittisten levottomuuksien uhka olemassa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Poliittinen ja yleinen turvallisuustilanne maassa on entistä epävakaampi. Matkustajan on syytä perehtyä kunkin paikkakunnan tilanteeseen etukäteen ja tehdä tarvittavat turvallisuusjärjestelyt.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Matkasuunnitelmia tehtäessä on hyvä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai Suomen kunniakonsulaattiin, sillä turvallisuustilanne vaihtelee alueittain hyvin paljon. Vältä suuria väkijoukkoja ja poliittisia kokouksia. Poliittisten levottomuuksien uhka on olemassa.

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Pääkaupunki Port Moresbyssä rikollisuus on erittäin yleistä. On suositeltavaa liikkua vain autolla pimeän tultua.

Rikollisuus
-----------
Pääkaupunki Port Moresbyssa ja myös muilla kaupunkialueilla autovarkaudet, ryöstöt ja pahoinpitelyt ovat yleisiä. Laen kaupungin ja Nadzanin lentokentän välisellä valtatiellä matkustavien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Vältä syrjäisiä alueita ja yksin liikkumista varsinkin pimeällä. Arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä ja etenkin naisten on syytä pukeutua maltillisesti.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Julkinen liikenne on epäluotettavaa, ja teiden kunto on yleensä huono tai hyvin huono.

Luonnonolot
-----------
Papua-Uusi-Guinea sijaitsee aktiivisella maanjäristysalueella. Rannikkoalueilla, erityisesti maan pohjoispuolella, on hyökyaaltovaara maanjäristysten esiintyessä merialueilla.

Terveys
-------
Terveydenhuollon palvelut maassa ovat hyvin rajalliset. Malaria on yleistä monilla alueilla, etenkin sadekaudella marraskuusta huhtikuuhun. Myös denguekuumetta esiintyy erityisesti ranta-alueilla. Tuberkuloosi on yleinen, myös koleraa ja punatautia esiintyy. HIV/AIDS ja muiden sukupuolitautien kantajien määrä on korkea.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Huumeiden hallussapidosta, käytöstä ja kauppaamisesta seuraavat rangaistukset ovat ankaria ja usein pitkäaikaisia vankeusrangaistuksia. Homoseksuaalisuus kriminalisoitu ja julkisista hellyydenilmauksista saattaa olla seurauksena vankeustuomio.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Canberran-suurlähetystö12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIAsanomat.can@formin.fi www.finland.org.au
www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
twitter.com/FinEmbAustralia
www.instagram.com/finlandinaustralia/
www.linkedin.com/company-beta/16166867/?pathWildcard=16166867

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.