Matkailijan palvelut

20.12.2018

Panama: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Darién: Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Dariénin maakuntaan vain järjestetyille ryhmämatkoille. Panaman ja Kolumbian rajan välistä seutua syytä välttää. Hurrikaanikausi kesä–marraskuussa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Panama on melko turvallinen maa matkailijalle, mutta varovaisuus on tarpeen.

Mielenosoitukset saattavat kärjistyä levottomiksi. Pimeän aikaan ei kaupunkien kaduilla kannata liikkua yksin. Myös kaupunkien välillä on turvallisempi matkustaa päiväsaikaan.

Dariénin maakuntaan suositellaan matkustamaan vain lentoteitse, luotettavien matkan­järjestäjien ryhmämatkoilla ja vain alueille, joilla on Panaman poliisin järjestämä vartiointi.

Passi ja arvotavarat kannattaa säilyttää tallelokerossa. Valuuttaa kannattaa vaihtaa pienissä erissä sellaisissa valuutanvaihtopaikoissa, joissa on suojassa ulkopuolisten katseilta. Luottokortti kannattaa ottaa mukaan vain silloin, kun tietää sitä tarvitsevansa.

Panaman yleinen hätänumero on 911.

Panaman matkailupalvelu:
www.atp.gob.pa/

Rikollisuus
-----------
Taskuvarkaudet ovat yleistä paikoissa, joissa liikkuu turisteja.

Panaman ja Kolumbian välisellä rajaseudulla maitse ja vesiteitse matkaaminen on hyvin riskialtista. Dariénissa ja varsinkin Yavizan kaupungin ja Kolumbian rajan välisellä alueella esiintyy huumekauppaan ja muuhun rikolli­suuteen liittyviä väkivaltaisuuksia, kidnappauksia ja murhia. Raja-alueelle matkustamista on syytä välttää.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Panamassa on suhteellisen hyväkuntoinen tieverkosto lukuun ottamatta Dariénin maakuntaa, jossa ei juuri ole päällystettyjä teitä. Sadekauden aikana teiden kunto heikkenee huomattavasti.

Yöllä ajamista kannattaa välttää. Ajaessa on syytä pitää ovet lukossa ja ikkunat suljettuina.

Panaman liikenteestä vastaava viranomainen:
www.transito.gob.pa

Luonnonolot
-----------
Merivirrat ovat voimakkaita Tyynenmeren rannikolla. Rannoilla on harvoin uimavalvojia tai varoitusmerkkejä.

Hurrikaanikausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, jolloin hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa hätätilan useissa osissa maata, erityisesti rannikolla ja vuoristossa.

Hirmumyrskyn uhatessa on tärkeää seurata paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niissä annettuja ohjeita. Hirmumyrskyjen kehittymistä voi seurata hurrikaanikeskuksen National Hurricane Centerin verkkosivuilta www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac.

Panamassa saattaa esiintyä maanjäristyksiä. Niistä tiedotetaan Panaman yliopiston verkkosivuilla:
www.panamaigc-up.com.

Panaman väestönsuojeluviranomainen Sistema Nacional de Protección Civil:
www.sinaproc.gob.pa />

Terveys
-------
Panamassa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta. Yksityisten lääkäreiden ja sairaaloiden taso on hyvä, mutta julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita. Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla palveluja on vähän

Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen. Sairaalat eivät yleensä hyväksy matkavakuutusta maksun takeeksi, vaan vaativat luottokortin.

Lisätietoja:
Panaman terveysministeriö
www.minsa.gob.pa/
Pan American Health Organization www.paho.org/hq/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Bogotan-suurlähetystöCalle 116 No. 7 - 15
Piso 12
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIAsanomat.BOG@formin.fi colombia.finland.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.