Matkailijan palvelut

31.5.2019

Oman: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Omanin yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Kulttuurin erityispiirteet kannattaa huomioida.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Omanin turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä. Matkailijan kannattaa noudattaa yleistä varovaisuutta.
Yleinen hätänumero on 999.

Rikollisuus
-----------
Länsimaalaisiin kohdistuva rikollisuus on Omanissa vähäistä.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Omanin ajokulttuuri on erilainen kuin Euroopassa, ja liikenteessä kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Julkinen liikenne on rajoitettua.

Luonnonolot
-----------
Maanjäristysten riski erityisesti Omanin koillisosassa kannattaa ottaa huomioon.

Terveys
-------
Maassa ei ole merkittävää tartuntatautivaaraa, ja hyvälaatuisia terveydenhuoltopalveluja on useimmiten saatavilla. Länsimaisia lääkkeitä on myös hyvin saatavilla.

Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Oman on melko liberaali muslimimaa, ja sosiaaliset käytännöt riippuvat myös paljon siitä, missä päin Omania on tarkoitus liikkua. Suurissa kaupungeissa ja turistikohteissa on vapaampaa.

Rannoilla ja hotellien alueella on mahdollista käyttää shortseja ja bikineitä, mutta muualla liikuttaessa kannattaa pukeutua peittävämmin. Naisten tulisi käyttää polviin ulottuvaa tai pidempää hametta/housuja sekä olkapäät peittävää yläosaa. Vastaavasti miesten on hyvä käyttää julkisilla paikoilla pitkiä housuja. Alkoholia saa hotelleista, baareista ja ravintoloista, mutta alkoholin nauttiminen julkisesti on kielletty. Myös julkisia hellyydenosoituksia kannattaa välttää. Hotellit eivät välttämättä salli avoparin majoittuvan samaan hotellihuoneeseen.

Rukousajoista aiheutuvat rajoitukset kannattaa huomioida.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Oman on ilmoittanut ottavansa käyttöön sähköisen viisuminhakujärjestelmän, eikä ole varmuutta, myönnetäänkö viisumeita jatkossa enää myös lentokentällä. Lisätietoa koskien Omanin viisumeita saa internet-osoitteista: www.omanairports.co.om/Page.aspx?MID=26&PGID=67 ja evisa.rop.gov.om/

Ajankohtaisia tietoja Omanin viisumiasioista voi tiedustella myös Omanin suurlähetystöstä Berliinistä:

Embassy of Oman
Clayallee 82
D-14195 Berlin
Germany
Puh. +49 30 810050
Fax: +49 30 81005199
Sähköposti: botschaft-oman@t-online.de
www.mofa.gov.om

Yhteystiedot
------------
Riadin-suurlähetystöDiplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA+966 114 881 515 sanomat.RIA@formin.fi www.finland.org.sa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.