Matkailijan palvelut

5.6.2019

Bolivia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia syytä välttää. Katurikollisuutta esiintyy. Yleistä varovaisuutta noudatettava.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Bolivia on suhteellisen turvallinen matkailumaa. Jyrkät tuloerot aiheuttavat kuitenkin yhteiskunnallisia ongelmia ja rikollisuutta, joiden vuoksi yleistä varovaisuutta on noudatettava. Kiistat luonnonvarojen omistuksesta ja käytöstä sekä muut poliittiset jännitteet aiheuttavat toistuvasti liikehdintää, joka näkyy väkivaltaisina mielenosoituksina ja tiesulkuina. Suuria väkijoukkoja, mielenosoituksia ja tiesulkujen ylittämistä on syytä välttää. Matkustajia kehotetaan seuraamaan ajankohtaisia tiedotusvälineitä.

Ulkomaalaisiin kohdistuu toisinaan ryöstöjä. Maksuvälineet, matkaliput, passi sekä muut tärkeät asiakirjat kannattaa pitää erillään toisistaan. Tärkeimmistä asiakirjoista on hyvä pitää mukanaan vain valokopiot. Arvotavarat kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa, kuten esimerkiksi tallelokerossa.

Rikollisuus
-----------
Suurimmissa kaupungeissa, kuten La Pazissa ja Santa Cruzissa, esiintyy tavanomaista katurikollisuutta ja matkailijoihin kohdistuu ryöstöjä. Matkailijat ovat joutuneet rikollisuuden uhreiksi myös syrjäisillä alueilla ja La Pazin ulkopuolella vuoristossa. Ryöstön sattuessa ei kannata vastustella tai käyttäytyä aggressiivisesti. Rikollisuus on usein järjestäytynyttä. Matkailijoita on yritetty ryöstää myös tekeytymällä poliisiksi.

Turvallisinta on liikkua ryhmässä ja pitää arvotavaroista erityistä huolta. Jalkaisin liikkumista yksin pimeällä kehotetaan välttämään.

Pankkiautomaateista rahaa nostettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä matkailijoita on joutunut ryöstöjen kohteeksi rahannostojen yhteydessä. Express-kidnappaukset, jolloin uhri kaapataan tilin/luottokortin tyhjennyksen ajaksi, ovat yleisiä. Edellisten vuoksi pankkiautomaateilla ja pankeista poistuessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Suuria rahasummia ei tule kantaa mukana. Turvallisinta on käyttää päiväsaikaan esimerkiksi ostoskeskusten pankkiautomaatteja.

Ryöstäjät pyrkivät usein harhauttamaan uhriaan erilaisin keinoin, on hyvä olla valppaana.

Valuutanvaihto kadulla ei ole suositeltavaa. Luottokortin päivittäistä nostorajaa kannattaa alentaa maan kustannustasoa vastaavaksi ennen matkaa.

Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraavat pitkät tuomiot. Matkatavaroita tulee pitää silmällä koko ajan, eikä toisten matkatavaroita tule suostua kuljettamaan.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Teiden kunto vaihtelee sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella. Bolivia on vuoristoinen maa, jonka kapeilla teillä sattuu paljon liikenneonnettomuuksia. Tiet ja autot ovat usein huonokuntoisia. Liikennemerkit ja tienviitat ovat usein puutteellisia. Liikennevälineissä tulee noudattaa erityistä valppautta ja varovaisuutta. Joukkoliikennevälineissä matkustaminen ilta-/yöaikaan ei ole suositeltavaa.

Taksin ottamiseen suoraan kadulta liittyy aina turvallisuusriski. Taksia käytettäessä on varmistettava käyttävänsä rekisteröityjä takseja. Rekisteröidyn taksin tunnistaa katolla olevasta kyltistä, jossa lukee taksikeskuksen puhelinnumero.

Maa on laaja ja sisäisen lentoliikenteen reitit kattavat tärkeimmät maakuntakaupungit. Mielenosoitukset saattavat sulkea maanteitä ja estää lentoliikennettä.

Luonnonolot
-----------
Sadekauden aikana marraskuusta maaliskuuhun maanvyörymät saattavat tukkia maanteitä. Erityisesti helmikuussa La Pazissa on usein tulvia ja rankkoja raesateita, jotka huuhtovat mukanaan asutuksia. Bolivia on suhteellisen maanjäristysherkkää aluetta. Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita ja ohjeita.

Terveys
-------
Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta. Lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Boliviassa esiintyy hyttysten levittämää denguekuumetta erityisen paljon marraskuusta maaliskuuhun. Suurin osa dengue-havainnoista kuuluu klassisen denguekuumeen piiriin, mutta myös taudin vaarallisempaa muotoa, verenvuotokuumetta tavataan Boliviassa. Joillakin alueilla esiintyy lavantautia, A-hepatiittia ja tuberkuloosia. Sademetsäalueilla esiintyy malariaa. Malarianestolääkityksestä kehotetaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen matkalle lähtöä. Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisäksi matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne.

Latinalaisessa Amerikassa etenevästä zikavirusepidemiasta löydät lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/zika

UV-säteily on voimakasta La Pazissa ja vuoristoseuduilla. Korkeakertoimisen aurinkovoiteen käyttöä suositellaan.

Korkeat olosuhteet ja ohut ilmanala aiheuttavat tottumattomille usein vuoristotautia (soroche) etenkin La Pazissa, muilla altiplano-alueilla sekä Titicaca-järvellä. Taudin oireita voi lieventää riittävällä nesteytyksellä, levolla sekä apteekeista (farmacia, botica) saatavilla soroche-tableteilla. La Pazissa ja muissa kaupungeissa on hyviä lääkäreitä ja sairaaloita, mutta maaseudulla lääkäripalvelut ovat usein harvassa.

Bolivian terveysministeriö www.minsalud.gob.bo/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Bolivian viranomaiset voivat vaatia ulkomaalaisen todistamaan henkilöllisyytensä. Passi on kuitenkin hyvä pitää tallessa esimerkiksi hotellin tallelokerossa ja kantaa mukanaan vain passikopiota.

Bolivia on maailman suurimpia kokaiinin tuottajia ja huumeita, kuten marihuanaa, saattaa olla helposti saatavilla. Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraavat pitkät tuomiot. Matkatavaroita tulee pitää silmällä koko ajan, eikä toisten matkatavaroita tule suostua kuljettamaan. Poliisi tarkastaa matkustajia järjestelmällisesti muun muassa kaupunginvälisillä bussireiteillä.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Yksinhuoltajien tai alaikäisen lapsensa kanssa yksin matkustavien on hyvä huomioida, että Bolivian viranomaiset saattavat estää maahan saapumisen tai maasta poistumisen ilman tarvittavia todistuksia. Kirjallisen luvan tai yksinhuoltajuutta koskevan dokumentin tulisi olla notaarin vahvistama ja espanjankieliseksi käännetty. Tarkempia tietoja Bolivian suurlähetystöstä info@embassyofbolivia.co.uk (Lontoossa).

Yhteystiedot
------------
Liman-suurlähetystöCalle La Santa María 120
San Isidro
15073 LIMA
PERU+51 122 244 66 sanomat.LIM@formin.fi www.finlandia.org.pe
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaLima
www.instagram.com/finlandinlima
twitter.com/EmbFinLima

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.