Matkailijan palvelut

16.1.2019

Bhutan: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Yleinen turvallisuustilanne Bhutanissa on hyvä. Pääsääntöisesti maahan voi matkustaa turistina vain järjestetysti.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Bhutan ottaa turisteja vastaan rajoitetusti. Pääsääntöisesti maahan voi saapua matkatoimiston järjestämällä turistimatkalla.

EU- tai pohjoismailla ei ole Bhutanissa suurlähetystöjä eikä Suomella kunniakonsulaattia. Helsingissä (UM) toimii suomen kiertävän suurlähettilään toimisto. Lähin Suomen suurlähetystö on New Delhissä.

Rikollisuus
-----------
Maassa esiintyy vähän rikollisuutta.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tieliikenne on vasemmanpuoleinen. Vuoristotiet ovat varsin kapeita ja mutkaisia ja kivi- ja maanvyöryt teillä ovat tavallisia. Vaikka liikennettä ei ole paljon, maanteillä ajetaan kovaa ja riskitilanteet liikenteessä ovat jokapäiväisiä. Suomeen verrattuna liikenne on vaarallista ja riskialtista.

Rautateitä ei ole, joten maassa liikutaan yleensä maanteitse tai jalan.

Bhutaniin saavutaan useimmiten lentäen. Himalajalla vallitsevista sääolosuhteista johtuen lentoaikatauluihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. Bhutanissa on yksi kansainvälinen lentokenttä ja kolme kotimaan lentokenttää.

Luonnonolot
-----------
Bhutan sijaitsee Himalajan vuoristoalueella, maan eteläosat ovat alavampia. Sääoloihin vaikuttavat etenkin monsuuni (kesä–syyskuu) sekä talvikausi (tammi–helmikuu), jotka voivat aiheuttaa muutoksia myös suunniteltuihin matkareitteihin.

Bhutan on suurimmaksi osaksi vuoristoinen maa. Luonnossa liikkujille suositellaan lämpötilaerojen vuoksi kerrospukeutumista sekä kunnollisia jalkineita. Vuoristoauringolta kannattaa suojautua huolellisesti.

Terveys
-------
Kylien ja kaupunkien väliset matkat ovat pitkiä eikä sairaanhoitoa ole helposti saatavissa. Syrjäseuduille lähdettäessä tulisi pakata mukaan juomavettä, ensiaputarvikkeita ja lääkkeitä. Rokotussuoja on syytä tarkistaa. Mikäli itsellä on käytössä lääkkeitä, on hyvä ottaa mukaan myös mahdolliset lääkereseptit.

Bhutan sijaitsee korkeassa ilmanalassa, mikä voi aiheuttaa vuoristotaudin oireita.

Terveyspalveluiden saanti maassa on rajoitettua. Vakavissa tapauksissa on syytä hakeutua Bangkokiin tai New Delhiin, joihin Bhutanin lentoyhtiöllä on päivittäisiä lentoja.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Bhutan on buddhalainen maa, joka on syytä huomioida pukeutumisessa esim. temppelissä käyntien yhteydessä.

Yli 100 vuotta vanhojen esineiden ja uskonnollisten esineiden maastavienti on rajoitettua. Matkailijoiden täytyy esittää tullille todistus siitä, etteivät maasta vietävät tuotteet ole antiikkia. Jos ostaa vanhoja (tai niiltä näyttäviä) esineitä, on suositeltavaa pyytää niistä myyntitodistus.

Maan tupakointiin liittyvä lainsäädäntö on rajoittava.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri LankassaKirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLANDasa-11@formin.fi formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=16659&contentlan=2&culture=en-US

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.