Matkailijan palvelut

2.5.2019

Saksa: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Saksa on turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskujen mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois muiden Euroopan maiden suurkaupunkien tavoin.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Rajatarkastukset Saksan ja Itävallan välisellä rajalla jatkuvat toistaiseksi. Rajatarkastuksiin kannattaa varautua myös muilla rajoilla, passi tai henkilökortti tulee olla mukana.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Saksa on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois.

Erityisesti suurkaupungeissa kannattaa noudattaa normaalia suurempaa varovaisuutta ja pitää passi, rahat ja muut arvotavarat turvallisessa paikassa kaupungilla liikuttaessa. Taskuvarkaat suosivat muun muassa täysiä joukkoliikennevälineitä.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Hätänumerot Saksassa:

Poliisi 110
Palokunta 112

Rikollisuus
-----------
Käteismaksua tai ennakkomaksua vaativien yksityishenkilöiden kanssa tehtävien kauppojen tai huoneenvuokrauksen kanssa kannattaa olla varovainen.

Passin/henkilökortin katoamisesta tulee tehdä ilmoitus paikallispoliisille.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Kaupunkiliikenteessä kannattaa noudattaa normaalia varovaisuutta – huomioiden myös pyöräilijät, jotka ajavat usein muun liikenteen seassa ja saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Moottoriteillä ota huomioon autojen suuret ajonopeudet, jotta vältyt yllättäviltä tilanteilta.

Talvikaudella on käytettävä sääolosuhteisiin sopivia renkaita. Nastarenkaiden käyttö on kielletty. Vuoristoseuduilla tulee varautua lumiketjujen käyttöön.

Sään vaikutus liikenteeseen on suurempi kuin Suomessa. Äkilliset säätilan muutokset aiheuttavat ruuhkia ja vaaratilanteita etenkin moottoriteillä.

Luonnonolot
-----------
Ajankohtaisia säätietoja saa seuraavista nettilinkeistä:

www.wetter.de/
www.wetteronline.de/

Terveys
-------
Ota mukaan Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Lisätietoa osoitteesta www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. Matkavakuutus täydentää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

www.zecken.de (punkit)
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Saksaan matkustettaessa sinulla tulee olla voimassaoleva passi tai henkilökortti. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.

Yhteystiedot
------------
Berliinin-suurlähetystöRauchstraße 1
D-10787 BERLIN
GERMANY+49 30 505 030info.berlin@formin.fi www.finlandabroad.fi/saksa
www.facebook.com/BotschaftVonFinnlandBerlin
twitter.com/FinBotschaftDe
blogit.ulkoministerio.fi/berliini

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.