Matkailijan palvelut

15.2.2019

Yhdysvallat: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Turvallinen matkustaa. Kattava matkavakuutus suositeltava. Varaa lentokentillä aikaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Matkailijan kannattaa olla valpas ympäristön suhteen. Kansainvälisen terrorismin uhka on olemassa. Viranomaiset ylläpitävät valmiutta terrori-iskujen varalta muun muassa lentokentillä sekä suuremmissa kaupungeissa.

Ensisijainen vastuu henkilöturvallisuudesta Yhdysvalloissa on paikallisviranomaisilla, joiden antamia ohjeita tulee noudattaa. Ajankohtaista tietoa uhka- ja terrorismitilanteesta saa Yhdysvaltojen turvallisuusministeriön Department of Homeland Securityn verkkosivuilta ( www.dhs.gov/ ) sekä seuraamalla paikallisia tiedotusvälineitä. Yhdysvaltojen matkustus- ja rajaturvallisuudesta vastaa US Customs and Border Protection -rajaviranomainen www.cbp.gov/.

Yhdysvaltojen koko maan kattava maksuton hätänumero on 911.

Rikollisuus
-----------
Normaali varovaisuus on paikallaan. Autoon ei tule jättää passia, rahavaroja tai muuta arvotavaraa, vaan ne kannattaa pitää turvallisessa paikassa koko matkan ajan.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Yhdysvalloissa liikkuminen on vaikeaa ilman autoa, ja asianmukainen vakuutus on suositeltava myös autoa vuokrattaessa. Tietoa osavaltiokohtaisista promillerajoista, turvavyömääräyksistä, nopeusrajoituksista sekä matkapuhelimen käytöstä ajon aikana löytyy: www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/impaired_laws.html

Yhdysvaltojen kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia ja niillä on varattava riittävästi aikaa. Turvatoimien vuoksi rajamuodollisuudet saattavat kestää jopa useita tunteja sekä maahan saavuttaessa että maasta poistuttaessa.

Luonnonolot
-----------
Yhdysvalloissa esiintyy ympäri vuoden erityyppisiä poikkeuksellisia säätiloja, muun muassa lumimyrskyjä, helleaaltoja tulvia, metsäpaloja, tornadoja ja hurrikaaneja. Tornadokausi keskilännessä ajoittuu huhti–kesäkuulle ja hurrikaanikausi itärannikolla ja Karibian alueella kesä–marraskuulle.

Poikkeuksellisten luonnonolojen uhatessa on seurattava paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudatettava niissä annettuja ohjeita. Tietoa saa liittovaltion sääpalvelun www.weather.gov/ tai National Hurricane Centerin www.nhc.noaa.gov/ verkkosivuilta.

Länsirannikolla esiintyy myös maanjäristyksiä. Näistä useimmat ovat niin pieniä, etteivät ne tunnu maanpinnalla. Suuremman maanjäristyksen sattuessa on seurattava paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudatettava niissä annettuja ohjeita. Ennakolta voi tutustua viranomaisten antamiin ohjeisiin internetissä: The Earthquake Country Alliance (ECA) www.earthquakecountry.info/roots/.

Lisätietoa Kalifornian metsäpaloalueista löytyy osavaltion verkkosivuilta: Department of Forestry and Fire Protection www.fire.ca.gov/.

Terveys
-------
Kattavaa matkavakuutusta suositellaan sairastapausten, onnettomuuksien ja tapaturmien varalta, sillä terveydenhuollon kustannukset ovat Yhdysvalloissa erittäin korkeat.

Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) verkkosivuilta www.cdc.gov/ löydät ajankohtaista tietoa maan tartuntatautitilanteesta ja paikallisten viranomaisten antamista suosituksista.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Yhdysvalloissa matkaileva suomalainen on Yhdysvaltojen lainsäädännön alainen. Virkavallan vastustamisesta esimerkiksi pidätyksen yhteydessä saattaa seurata merkittävät rangaistukset.

Yhdysvalloissa täysi-ikäisyyden raja ja oikeudet vaihtelevat osavaltioittain. Monessa osavaltiossa täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta, mutta rikosoikeudellinen ikäraja 16 vuotta. Alkoholin ostamisen ikäraja on lähtökohtaisesti 21 vuotta, mikä on hyvä huomioida alkoholia sisältävien tuotteiden ostamisessa ja nauttimisessa. Alkoholilainsäädäntö vaihtelee osavaltioittain ja seuraukset rikkomuksista sekä humaltuneen häiriökäytöksestä saattavat olla kovat (mukaan lukien pidätys).

Kaikkien huumeiden tuominen Yhdysvaltoihin on laitonta

Juomarahan maksaminen on Yhdysvalloissa vakiintunut tapa. Ravintoloissa ja takseissa juomarahan suuruus on 15-20% laskun loppusummasta.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Washingtonin-suurlähetystö3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA+1 202 298 5800sanomat.was@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/FinnEmbassyDC/
twitter.com/FinnEmbassyDC
instagram.com/finnembassydc/ Suomen pääkonsulaatti, New York605 Third Avenue
35 Floor
NEW YORK, NY 10158
UNITED STATES OF AMERICA+1 212 750 4400sanomat.nyc@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandNewYork
twitter.com/FinlandNY
instagram.com/finlandnewyork#
www.linkedin.com/company/consulate-general-of-finland-new-york Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles11900 West Olympic Blvd, suite 580
Los Angeles, California 90064-1163

UNITED STATES OF AMERICA+1 310 203 9903sanomat.los@formin.fi www.finland.org
www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandLosAngeles
twitter.com/finlandla
www.instagram.com/finlandlosangeles/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.