Matkailijan palvelut

29.4.2019

Afganistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Turvallisuustilanne on kriittinen tai heikko koko maassa, vaikka tilanteessa on myös alueellisia eroja. Välttämättömissä asioissa Afganistaniin matkustavien ulkomaalaisten on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä varmistettava ennalta turvallisuusjärjestelyjensä luotettavuus niin liikkumisen kuin majoituksen ja muiden mahdollisten oleskelupaikkojen osalta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Varsinkin alueilla, joissa on kapinallistoimintaa, on aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia.

Terroristi-iskujen uhka on erityisen korkea etenkin tiettyjen juhlapyhien aikaan ja suurempien yleisötapahtumien yhteydessä. Vältä suuria väkijoukkoja sekä mielenosoituksia. Ulkomaalaisten suosimiin hotelleihin tai ravintoloihin saattaa kohdistua kohonnut uhka.

Kaikkea pimeällä liikkumista on vältettävä niin kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Ulkomaalaisten kannattaa välttää kaupunkien ulkopuolella maateitse tapahtuvaa matkustamista. Myös afgaanitaustaisten henkilöiden on noudatettava varovaisuutta ja tilanne on aina syytä selvittää ennakolta tieosuuskohtaisesti.

Edustuston mahdollisuudet tarjota konsulipalveluja ovat hyvin vähäiset etenkin Kabulin ulkopuolella.

Rikollisuus
-----------
Afganistanissa esiintyy paljon tavanomaista rikollisuutta. Ulkomaalaisiin ja varakkaiksi oletettuihin henkilöihin kuten liikemiehiin kohdistuu kidnappausuhka. Korruptio on Afganistanissa laajamittaista ja vaikuttaa usein myös ulkomaalaisen toimintaan maassa.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tiestö on erittäin huonokuntoista lähes kaikkialla maassa ja liikenneturvallisuus heikkoa.

Afganistan on yksi maailman miinoitetuimmista maista ja pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena maastossa on myös runsaasti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita. Matkustaminen on syytä rajoittaa vain paikallisten päivittäin käyttämille teille. Päällystetyiltä teiltä poistuttaessa on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta.

Luonnonolot
-----------
Afganistan on maanjäristysaluetta. Maa sijaitsee osin vaikeakulkuisilla ylänkö- ja vuoristoalueilla. Kesät ovat kuumia ja talvet kylmiä. Rakennuskanta on pääosin vanhaa ja huonokuntoista. Etenkin talvisin pääkaupunki Kabulin ilmalaatu on ajoittain erittäin heikkoa.

Terveys
-------
Tavanomaisia terveydenhoito- ja apteekkipalveluita on saatavilla vain rajoitetusti. Kabulissa on käytettävissä yksityisiä maksullisia terveydenhoitopalveluita.

Ennen matkaa on syytä varmistua välttämättömien lääkkeiden riittävyydestä matkan ajaksi sekä tarpeellisten rokotusten voimassaolosta. Paikallinen hygieniataso on huono. Käytä ainoastaan pullotettua vettä. Varmistu myös nauttimasi ruuan puhtaudesta.

Kattava matkavakuutus on Afganistaniin matkaaville tarpeellinen. Afganistan kuuluu vakuutusyhtiöiden listaamiin riskialueisiin. Selvitä lisävakuutusmahdollisuudet.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Afganistan on yksi maailman konservatiivisimmista muslimimaista. Kulttuuri on vanhoillinen muutenkin kuin vain uskonnon suhteen etenkin maaseudulla. Kulttuurinormit huomioimalla sekä käyttäytymällä kunnioittavasti paikallisia kohtaan lisäät omaa turvallisuuttasi.

Erityisesti naisten on syytä tuntea paikalliset sosiaaliset pukeutumisnormit, kuten ranteisiin ja nilkkoihin asti ulottuvat vaatteet sekä huivin käyttö. Yksin liikkumista on hyvä välttää. Muslimien paastokuukauden ramadanin aikana päiväsaikaan syöminen, juominen ja tupakointi on syytä rajoittaa vain sisätiloihin.

Tuntemattomien kanssa kannattaa välttää keskustelua provosoivista aiheista kuten uskonnosta, politiikasta tai seksuaaliasioista. Paikallinen kulttuuri ei salli avoimen seksuaalista kanssakäymistä. Miesten kannattaa huomioida, että tietyissä tilanteissa vierasta naista ei ole hyväksyttävää koskettaa esimerkiksi kättelemällä.
Alkoholi on periaatteessa täysin kielletty. Päihtyneenä esiintymistä julkisilla paikoilla on ehdottomasti vältettävä. Alkoholin tai huumeiden tuominen maahan tai vieminen maasta on Afganistanissa rikos, joka voi johtaa erittäin ankariin rangaistuksiin. Myös antiikkitavaroiden ja arvomineraalien, kuten jalokivien, luvaton maastavienti on kiellettyä.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Lisätietoja antaa Afganistanin suurlähetystö Tukholmassa embassyofafghanistan.se/

Yhteystiedot
------------
Kabulin-suurlähetystöStreet 10, Lane 1, House 728
Wazir Akbar Khan
KABUL
AFGHANISTAN+93 730 749 353sanomat.kab@formin.fi www.finland.org.af
www.facebook.com/SuurlahetystoKabul

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.