Matkailijan palvelut

18.6.2019

Itävalta: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Itävalta on yleisesti ottaen turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden on syytä seurata tarkkaan paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään tai tieliikenteen suhteen ja noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä. Suuremmissa kaupungeissa on syytä varoa taskuvarkaita, joita liikkuu muun muassa kaupoissa, tavarataloissa, ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Myös kaukojunissa liikkuu varasjoukkioita. Auton sisätiloihin ei pysäköitäessä pidä jättää irtotavaroita, jotka houkuttelevat varkaita. Autovarkaudet ovat lisääntyneet etenkin pääkaupunkialueella.

Kaikilla raja-asemilla tulee varautua pakolaistilanteen vuoksi ruuhkiin ja tarkempiin turvatarkastuksiin. Rajoja ylittäessä tulee pystyä esittämään voimassa oleva matkustusasiakirja eli passi tai henkilökortti.
Eurooppaan kohdistuvan terrorismiuhan vuoksi poliisi saattaa tehostaa toimintaansa turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 133
Palokunta 122
Ambulanssi 144

Rikollisuus
-----------
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Sakkoseuraamusten välttämiseksi moottoritiemaksu kannattaa maksaa välittömästi maahan saavuttaessa Asfinagin maksupisteessä tai huoltoasemalla.

Vaihtelevat sääolot voivat aiheuttaa tieyhteyksien sulkemisia. Runsaat vesisateet ja talvisin lumisateet saattavat haitata tieliikennettä eri puolilla maata.

Tieliikenteessä promilleraja on 0,5.

Omalla autolla matkustettaessa on hyvä tarkistaa, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa.

Tieliikennettä koskevia lisätietoja www.asfinag.at/ ja www.oeamtc.at/
Junaliikenne www.oebb.at/

Luonnonolot
-----------
Säätila saattaa muuttua kaikkialla maassa äkillisesti, mutta etenkin vuoristoalueilla. Vuodenajan mukaan rankat lumi-, ukkos- tai vesisateet ja voimakas tuuli voivat aiheuttaa tulvia sekä lumi- ja maanvyörymiä eri puolilla maata. Hiihtomatkailijan on hyvä tietää, että viranomaisten ohjeita lumivyöryjen suhteen on ehdottomasti noudatettava.

Matkustajavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä ennen matkalle lähtöä.

Ajankohtaisia paikallisia säätietoja saa seuraavista linkeistä: www.wetter.at/ , wetter.orf.at/oes/. Sivustolla www.meteoalarm.eu/?lang=su_FI tiedotetaan Euroopan alueelle ennustetuista vaarallisista sääilmiöistä.

Terveys
-------
Kotiuttamista edellyttävät kuljetukset sairas- ja kuolemantapauksien vuoksi ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELAn myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta ( www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti ).
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Itävallassa integraatiolainsäädännön muutoksena hyväksytty nk. huntukielto astui voimaan 1.10.2017, jonka jälkeen kasvoja ei saa enää peittää julkisilla paikoilla.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Wienin-suurlähetystöOpernring 3–5
A-1010 WIEN
AUSTRIA+43 153 503 65 sanomat.WIE@formin.fi finlandabroad.fi/austria
finlandabroad.fi/web/osce
www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoWien
www.facebook.com/nordicvienna
twitter.com/finembvienna
twitter.com/Finland_OSCE

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.