Matkailijan palvelut

8.5.2019

Etiopia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Etiopiassa asuvia Suomen kansalaisia ja Etiopiaan matkustamista suunnittelevia suomalaisia kehotetaan olemaan varovaisia ja tarkkaavaisia turvallisuustilanteen suhteen koko maassa. Suuria väkijoukkoja on syytä välttää. Terrorismiuhka on olemassa. Eritrean, Somalian ja Etelä-Sudanin vastaisilla raja-alueilla vältettävä tarpeetonta matkustamista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Paikallisia yhteenottoja voi esiintyä eri etnisten ryhmien välillä erityisesti osavaltioiden raja-alueilla. Viime aikoina väkivaltaisimmat yhteydenotot ovat olleet Gambelassa, Benishangul-Gumuzin ja Amharan rajaseuduilla sekä Somalialueen ja Afarin rajoilla. Maassa on paljon sisäisiä pakolaisia. Erityyppiset tiesulut ovat mahdollisia. Internetin toiminta mobiilissa on epävarmaa erityisesti pääkaupungin ulkopuolella.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Etiopiassa on ollut sisäisiä levottomuuksia ja etnisten ryhmien välisiä konflikteja. Pinnan alla kyteneet jännitteet ovat purkautuneet ajoittain väkivaltaisuuksina sekä mielenosoituksina.

Matkustettaessa Danakilin syvängön ja Erta Alen tulivuoren alueella on syytä käyttää virallisia matkatoimistoja. Eritrean, Kenian, Somalian, Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueet ovat osin miinoitettuja ja vaarallisia ja niitä on syytä välttää.

Vältä pimeän aikaan matkustamista, väkijoukkoja ja julkisia kulkuneuvoja kuten minibusseja. Julkiset paikat tai tilaisuudet, jotka ovat länsimaisten ja paikallisten suosimia, voivat olla kohteita terrorismille (esimerkiksi hotellit, ravintolat, baarit, supermarketit, kauppakeskukset, uskonnolliset rakennukset ja urheilutapahtumat).

Maassa on viime vuosina tehty satunnaisia pommi-iskuja. Etiopian viranomaiset kehottavat varovaisuuteen.

Edustusto kehottaa seuraamaan myös edustuston facebook- ja internet-sivuja.

Rikollisuus
-----------
Etiopiassa on vähän rikollisuutta verrattuna moniin muihin Afrikan maihin. Taskuvarkaudet ja omaisuusrikoksiin liittyvät pahoinpitelyt ovat kuitenkin lisääntyneet ja väkivaltaistuneet. Erityisesti Addis Abebassa matkailijoiden suosimilla alueilla turisti saattaa joutua taskuvarkaiden kohteeksi. Koruja ja arvoesineitä ei kannata pitää esillä. Noudata yleistä varovaisuutta ja vältä yksin liikkumista pimeällä. Addis Abeban Entoto-vuorella yksin liikkuneisiin ulkomaalaisiin on kohdistunut ajoittaisia ryöstelyitä.

Aika ajoin Etiopiassa tapahtuu myös matkailijoihin kohdistuvia aseellisia ryöstöjä ja autokaappauksia. Tapauksia on sattunut eri osissa maata.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Maanteillä liikkuminen on vaarallista, sillä tiet ja autot ovat huonokuntoisia ja liikennekulttuuri kaoottinen. Pimeällä ajoa tulisi välttää kokonaan kaupunkien ulkopuolella, sillä autot ajavat usein ilman ajovaloja ja tiellä voi olla karjaa. Addis Abebasta lähtevät päätiet pohjoiseen (Bahir Dariin ja Gondariin) sekä etelään (Awassaan) ja itään (Djiboutiin) ovat suhteellisen hyväkuntoisia, muut tiet ovat huonossa kunnossa. Tiesulkuja voi esiintyä. Sadekautena kesäkuusta syyskuuhun osa teistä saattaa jäädä tulvien alle. Muista lukita auton ovet myös ajettaessa.

Pitkien etäisyyksien ja huonojen teiden vuoksi Etiopiassa kannattaa suunnitella matkat ja yöpymispaikat etukäteen. Kannattaa myös huomioida, että polttoainetta on ajoittain vaikea saada pääkaupunkiseudun ulkopuolella, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Paikallisten matkatoimistojen kuljettajien ja ajoneuvojen käyttö voi olla riskialtista ajoneuvojen tai kuljettajien kunnon ja/tai puutteellisen ajokokemuksen takia.

Terveys
-------
Sairaanhoito ei ole länsimaista tasoa. Addis Abebassa on kuitenkin joitakin ainakin kohtuutasoisia klinikoita. Yleisimpiä lääkkeitä kannattaa ottaa mukaan matkatavaroihin. On hyvä huomioida, että esimerkiksi pääkaupunki Addis Abeba sijaitsee korkealla merenpinnasta.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Etiopiassa homoseksuaalisuus on rikos, joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia hellyydenosoituksia.

Sotilaskohteiden, siltojen ja pääministerin virka-asunnon valokuvaaminen on kielletty.

Etiopian paikallista valuuttaa, birrejä, ei saa viedä maasta ulos. Valuuttaa voi vaihtaa birreiksi kaikissa pankkien konttoreissa. On hyvä muistaa, että rahan vaihtaminen epävirallisesti on Etiopian lain vastaista ja saattaa johtaa pidätykseen.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Addis Abeban -suurlähetystöFitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No.436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA+251 114 704 390 sanomat.add@formin.fi www.finland.org.et
www.facebook.com/FinEmbAddis

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.