Matkailijan palvelut

3.6.2019

Bulgaria: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Varo taskuvarkaita erityisesti suuremmissa kaupungeissa sekä Mustanmeren rannikon lomakohteissa. Vältä yksin liikkumista pimeillä kujilla ja puistoissa. Varo kulkukoiria.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus
-----------
Taskuvarkaita on varottava erityisesti ruuhkaisilla toreilla, ostoskaduilla ja julkisissa kulkuneuvoissa.

Sofiassa ongelmallisia alueita ovat muun muassa keskustan hedelmä- ja muut torit, kauppahalli, Sveta Nedelja -aukio, keskusrautatieasema ja kaupungin alikulkutunnelit. Matkailijan tulee suhtautua epäluulolla seuraansa hanakasti tarjoaviin "ystäviin". Samoin on syytä epäillä erilaisia siviiliasuisia "poliiseja", jotka haluavat tarkistaa kadulla passin ja rahavarat. Erityisesti matkailusesongin aikana kaduilla liikkuu monenlaista pikkutavaraa kaupustelevia lapsia ja nuoria, joiden joukkoon mahtuu myös taitavia taskuvarkaita. Varminta on olla pysähtymättä kaupantekoon ja jatkaa matkaa määrätietoisesti.

Mustanmeren rannikolla ongelma-alueita ovat turistikohteet: noudata erityistä varovaisuutta kävelykaduilla, kirkkojen edustalla, toreilla, matkamuistokaupoissa sekä alikulkutunneleissa. Katukaupustelu, kerjääminen, taskuvarkaudet ja rahanvaihto ovat usein järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa.

Rantalomakohteissa on tapahtunut yksittäisiä seksuaalirikoksia, joten ole varovainen liikkuessasi ulkona yöaikaan. Tuntemattomien, vaikkakin luotettavilta vaikuttavien ihmisten kutsuihin lähteä tutustumaan paikalliseen baariin, diskoon tms. tai esimerkiksi kyydin tarjoamiseen kannattaa erityisesti naispuolisten suhtautua harkiten.

Paikallisen virkavallan toimintaa suosituimmissa lomakohteissa on ajoittain kritisoitu hitaaksi, välinpitämättömäksi ja tehottomaksi – paras keino välttää mahdollisesti turhauttava poliisiasemakäynti on oma varovaisuus ja järkevä käytös hankaluuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Mustanmeren rannalla erotiikkabaareihin saatetaan houkutella miehiä, minkä jälkeen ovet suljetaan ja asiakkailta vaaditaan suuria summia juomista, jopa tuhansia euroja. Joku seurueen jäsenistä voidaan ottaa jopa panttivangiksi ja vaaditaan toisia hakemaan rahaa. Kiristäjät ovat usein myös aseistettuja.

Kaupungeissa ja rantalomakohteissa taksikyydeistä voidaan ylivelottaa. Huijausten ja muun rikollisen toiminnan takia luottokorttien ja pankkiautomaattien käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta.

Jos sinut ryöstetään, tee ilmoitus paikallispoliisille. Passin/henkilökortin menettäneen tulee olla yhteydessä suurlähetystöön uuden matkustusasiakirjan saamiseksi.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tiet ja kadut ovat usein hyvinkin huonokuntoisia ja viitoitus puutteellista. Aggressiivinen ja kaoottinen ajokulttuuri poikkeaa oleellisesti suomalaisesta. Yhteenottoja nopeasti ja vaarallisesti ajavien kuljettajien kanssa on syytä välttää, sillä viranomaisten apuun ei aina ole luottamista. Auton pitäminen lukittuna myös ajon aikana on suositeltavaa kerjäläisten välttämiseksi liikennevaloissa ja -jonoissa. Rattijuoppous- ja kortitta ajamistapauksia on paljon, ja kuolemantapaukset ja onnettomuudet liikenteessä ovat lisääntyneet - varovaisuus ja tarkkaavaisuus ovat siis paikallaan.

Aggressiivinen ajokulttuuri, huonokuntoiset jalkakäytävät ja suojatiet sekä sinne tänne pysäköidyt autot edellyttävät erityistä varovaisuutta jalankulkijoilta.

Luonnonolot
-----------
Bulgaria on maanjäristysaluetta ja järistyksen mahdollisuus on aina olemassa. Majoituspaikkaan saapuessasi tarkista varauloskäyntien sijainti ja esteetön kulku niistä.

Kesät ovat yleensä hyvin kuumia ja talvet lumisia. Mustanmeren rannikko muistuttaa ilmastoltaan Etelä-Euroopan alueita.

Nastarenkaiden käyttö on kielletty, joten talvella vuoristoseudulla liikuttaessa tulee autoon varata lumiketjut.
Laskettelijoiden ja hiihtomatkailijoiden tulee ehdottomasti pysyä merkityillä rinteillä ja noudattaa viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta. Teiden kunnossapito vaihtelee suuresti paikkakunnasta riippuen. Voimakkaat ja runsaat sateet voivat aiheuttavat maanvyörymiä sekä tulvia.

Terveys
-------
Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Ole erityisen tarkkaavainen liikenteessä sekä alkoholiin, huumeisiin, seksuaalisuhteisiin sekä tarttuviin tauteihin liittyvien riskien suhteen. Mikäli olet vahingon sattuessa päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, vastaat itse vahingostasi. Vakuutus tulee harvoin apuun tällaisissa tapauksissa.

Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Tämä ei kuitenkaan kata sairastuneen kotiuttamiskuluja Suomeen. Ilmaisesta eurooppalaisesta sairaanhoitokortista saa lisätietoa Kelan verkkosivuilta ( www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti ).

Turistikohteissa yksityiset sairaalat saattavat veloittaa hoitopalveluista suuria summia, joten tarkista hinta ennen hoitotoimenpiteitä. Mikäli joudut yliveloituksen kohteeksi, ilmoita tästä paikallisille viranomaisille tai Suomen suurlähetystölle.

Kaikissa sairaaloissa ei ole välttämättä englanninkielentaitoista henkilökuntaa. Tietoa tulkeista saa suurlähetystöstä sekä tulkkausapua voi pyytää tarvittaessa Varnassa toimivalta kunniakonsulilta.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Vältä sotilaskohteiden kuvaamista.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Sofian-suurlähetystö26-28, Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA+359 281 021 10 sanomat.SOF@formin.fi finlandabroad.fi/web/bgr/frontpage
www.facebook.com/FinnishEmbassySofia

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.