Matkailijan palvelut

13.5.2019

Belgia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Belgian koko maata koskeva yleinen uhkataso on tasolla 2, asteikolla 1-4. Uutta teknologiaa hyödynnetään uhkaavan käyttäytymisen havaitsemiseksi. Esimerkiksi kameravalvontaa on lisätty lentokentillä ja rautatieasemilla. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois. Yleisesti ottaen Belgia on turvallinen matkustusmaa. Varo taskuvarkaita ja liikennettä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Belgian viranomaiset tiedottavat ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta verkkosivuilla crisiscentrum.be/fr.

Turvallisuusviranomaiset kehottavat kansalaisia ja Belgiassa olevia matkailijoita valppauteen. Varovaisuutta kannattaa noudattaa erityisesti suurimpien kaupunkien keskustoissa ja tapahtumissa. Esimerkiksi konserteissa tai muissa isoissa tilaisuuksissa turvatoimet voivat olla tiukempia.

Vuoden 2018 alusta lähtien viranomaiset tarkistavat lentokentillä Belgiaan tai Belgiasta matkustavien henkilöllisyyden ennen koneeseen nousua.

Brysselin alueen julkisen liikenteen toiminnasta saa tietoa verkkosivuilta www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

Yleiset hälytysnumerot:
hätäkeskus 112
ambulanssi ja palokunta 100
poliisi 101

Rikollisuus
-----------
Belgia on Euroopan risteysaluetta, joten erityisesti suuremmissa kaupungeissa matkailijan kannattaa olla valppaana. Rikostilastovertailussa Bryssel sijoittuu ikävästi kärkisijoille: laukku- ja taskuvarkaudet ovat yleisiä varsinkin keskustan alueella sekä EU-kortteleissa. Myös matkailijoihin kohdistuneet lievät pahoinpitelyt ryöstötilanteessa ovat yleisiä.

Matkailijan kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta kaupungilla liikkuessaan ja välttää liikkumista öiseen aikaan erityisesti keskustan hiljaisilla kaduilla ja eräillä metroasemilla, kuten Gare du Midi/Zuidstation (Eurostar-terminaali) ja Schuman (EU-korttelit) sekä rautatieasemilla (Gare Centrale ja Gare du Nord). Myös junissa, erityisesti reiteillä Pariisi-Bryssel ja Amsterdam-Bryssel, laukkuvarkaudet ovat yleisiä.

Matkustusasiakirjan tai ajokortin katoamisesta on aina tehtävä ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Belgia maantieverkosto on tiheä ja moottoritiet ovat yleensä kolmikaistaisia ja toisinaan valaistuja. Suurten kaupunkien, varsinkin Brysselin ja Antwerpenin, kehätiet ovat ruuhkaiset, mikä hidastaa matkantekoa. Belgian rautatieverkosto on maailman tiheimpiä ja kansainväliset junayhteydet ovat nopeat sekä kattavat.

Terveys
-------
Matkailijan on ennen matkalle lähtemistään syytä hankkia Kansaneläkelaitoksesta eurooppalainen terveydenhoitokortti, joka oikeuttaa välttämättömään sairaanhoitoon Belgiassa. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei saa korvausta sairastumisen tai onnettomuuden takia poikkeuksellisesta kuljetuksesta kotimaahan, joten kannattaa hankkia myös asianmukainen matkavakuutus.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Brysselin-suurlähetystöAvenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM+32 2 287 12 12sanomat.BRY@formin.fi www.finlande.be
www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels
twitter.com/FinEmbBrussels

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.