Matkailijan palvelut

17.6.2019

Alankomaat: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Lentokentällä ja lentokenttäjunissa kannattaa pitää matkatavaroita tarkoin silmällä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Alankomaissa on neliportainen hälytysjärjestelmä terrorismitilanteisiin. Riskin ollessa suuri asiasta tiedotetaan laajasti tiedotusvälineissä sekä paikallisviranomaisten antamin ohjein. Internet-sivusto www.nl-alert.nl/ antaa yleistä turvallisuustietoa. Kriisin sattuessa internet-sivu www.crisis.nl/ tiedottaa ajankohtaisesta tilanteesta. Ohjeita ja tilanteen vaatiessa varoituksia terrorismin varalta antaa puolestaan kansallinen anti-terrorismielin NCTV verkkosivuillaan english.nctv.nl/.

Yleinen hätänumero on 112, Karibian saarilla 911.

Rikollisuus
-----------
Taskuvarkauksien varalta ole erityisen valpas, kun liikut jalkaisin tai julkisissa liikennevälineissä varsinkin Amsterdamin keskustassa ja keskusrautatieasemalla. Taskuvarkaat liikkuvat yleensä pareittain tai ryhmissä.

Schipholin lentokentältä lähtevissä junissa toimivat ammattimaiset varasliigat, joiden kohteena ovat juuri maahan saapuneet turistit. Erityisesti kannettavat tietokoneet ja elektroniikka kiinnostavat varkaita. Lentokentillä, asemilla ja joukkoliikennevälineissä kannattaa pitää tarkoin huolta matkatavaroistaan.

Automurrot ovat yleisiä koko maassa, joten autoihin ei tule jättää näkyville mitään tavaraa. Myös polkupyörävarkauksia esiintyy yleisesti.

Alankomaiden Karibian saaret, Aruba, Curaçao ja Sint Maarten toimivat huumeiden läpikulkukeskuksena Etelä-Amerikasta Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Älä ota mitään kuljetettavaksi keneltäkään. Muuten saarilla esiintyy kohtalaisen vähän rikollisuutta. Kaupunkien ja hotellialueiden ulkopuolella ei ole suositeltavaa liikkua pimeällä.

Poliisi Alankomaissa: www.politie.nl/

Poliisi Alankomaiden Karibian saarilla Bonaire, Saba, St Eustatius, Curaҫao, St Maarten: www.politiecn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=704&Itemid=125&lang=en

Poliisi Aruballa: www.overheid.aw/home-nl/departementen_3113/letter/K/
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Kaupunkiliikenteessä on huomioitava, että raitiovaunuilla ja pyöräilijöillä on etuajo-oikeus. Kiinnitä erityistä huomiota pyöräilijöihin. Pyörätiet on useimmiten maalattu punaisiksi. Jalankulkijoiden puolestaan tulee varoa kävelemästä jalkakäytävän yhteyteen sijoitetulla pyörätiellä.

Liikennerikkomuksista annettavat sakot ovat Euroopan korkeimmat; esimerkiksi matkapuhelimeen puhumisesta ajon aikana ilman kuuloketta sakotetaan tuntuvasti.

Schipholin lentokentälle matkustavien tulee ottaa huomioon tiukentuneet turvatoimet. Kaikissa lentokentälle menevissä liikennevälineissä suoritetaan satunnaishenkilöllisyystarkastuksia. Henkilökortti tai passi on oltava mukana ja viivästymisiin sekä ruuhkiin tulee varautua. Lentokentälle matkustamiseen on hyvä varata ylimääräistä aikaa.

Luonnonolot
-----------
Alankomaiden Karibian saarilla, Aruballa, Curaçaolla ja Sint Maartenilla esiintyy pyörremyrskyjä kesä–marraskuussa, mutta useimmat niistä kiertävät pääsaaret (Aruban, Bonairen ja Curaҫaon) pohjoispuolelta. Sen sijaan pohjois- ja itäosien saaret St.Maarten, St. Eustatius ja Saba ovat joutuneet kokemaan pyörremyrskyjä viime vuosikymmenellä. Säätilanteen voi tarkistaa paikallisen meteorologisen laitoksen verkkosivulta: www.meteo.cw/ tai Facebook-sivulta: www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao.

Terveys
-------
Terveysasioista esimerkiksi epidemiatilanteessa tiedottaa kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti verkkosivuillaan www.rivm.nl/en/ ja kansanterveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö sivuillaan www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport .

Äkillisessä sairaustapauksessa saa päivystävien kotilääkäreiden yhteystiedot helpoiten soittamalla kaupungin kotilääkärien ("Huisartsen") päivystysnumeroon: Amsterdamissa puh. 088 00 30 600, Haagissa Huisartsendienst SMASH, puh. 070 346 96 69, Rotterdamissa puh. 010 206 0300 – numero vaihtelee kunnittain.

Kotilääkäreiden nettisivusto: www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost .

Kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan on periaatteessa ensin ilmoittauduttava kotilääkäripäivystykseen päästäkseen ensiapuun, mutta tarvittaessa voi suunnata suoraan lähimmän sairaalaan ensiapuun.

Ota matkalle mukaasi Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen, sillä Kela korvaa vain välittömän sairaanhoidon toisissa EU-maissa, ei esimerkiksi kotiutuskuluja.

Suurimpien merentakaisten saarten terveydenhuoltopalvelut ovat hyvätasoisia. Kaikenkattava matkustajavakuutus on välttämätön. Ajankohtaiset tiedot tartuntatilanteesta on syytä selvittää ennakkoon sekä tarkistaa rokotussuositukset.

Hyttysten levittämiä tauteja on useita - ohjeita suojautumiseen: www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=mat00223&p_teos=mat&p_osio=107&p_selaus=85247 . Matkailijan kannattaa suojautua hyttysiltä huolellisesti kaikkina vuorokauden aikoina.

Latinalaisessa Amerikassa etenevästä zikavirusepidemiasta löydät lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/zika
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Jokaisen yli 14-vuotiaan tulee pystyä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä poliisille ja muille viranomaisille. Henkilöllisyystodistukseksi käy voimassa oleva passi tai matkustusasiakirjana toimiva henkilökortti tai Alankomaissa pysyvästi asuvilla myös EU-maiden ajokortti tai Alankomaiden kuvallinen oleskelulupa.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Haagin-suurlähetystöFluwelen Burgwal 58
2511 CJ DEN HAAG
NETHERLANDS+31 70 346 9754sanomat.haa@formin.fi www.finlande.nl
www.facebook.com/FinnishEmbassyTheHague
twitter.com/FinEmbNL

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.